EU Waste Package

Gospodarka odpadowa i recykling: Rada przyjmuje przepisy

Wtorek, 16 stycznia 2018 — Rada przyjęła dziś pakiet odpadowy, który ustanawia nowe przepisy o gospodarce odpadowej i prawnie wiążące cele recyklingowe.