EU Waste Package

Управление и рециклиране на отпадъците: Съветът приема нови правила

16 януари 2018, вторник — Днес Съветът прие пакета за отпадъците, в който се задават нови правила за управление на отпадъците и се определят правно обвързващи цели за рециклиране.