Preview: Ekonomija Ċirkolari: Il-Kummissjoni tilqa' l-adozzjoni finali mill-Kunsill ta' regoli ġodda dwar il-plastik li jintuża darba biss sabiex jitnaqqas l-iskart tal-plastik fil-baħar

Ekonomija Ċirkolari: Il-Kummissjoni tilqa' l-adozzjoni finali mill-Kunsill ta' regoli ġodda dwar il-plastik li jintuża darba biss sabiex jitnaqqas l-iskart tal-plastik fil-baħar

Il-Kunsill tal-UE llum adotta l-miżuri ambizzjużi proposti mill-Kummissjoni biex jiġi indirizzat l-iskart fil-baħar li ġej mill-għaxar prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss u li jinstabu l-aktar sikwit fil-bajjiet Ewropej, kif ukoll mill-irkaptu tas-sajd abbandunat u mill-plastik ossodegradabbli.

Plastik li jintuża darba biss: Regoli ġodda tal-UE biex jitnaqqas l-iskart fil-baħar

Plastik li jintuża darba biss: Regoli ġodda tal-UE biex jitnaqqas l-iskart fil-baħar

Bl-ammont dejjem jikber ta' skart tal-plastik li jagħmel il-ħsara fl-oċeani u l-ibħra, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi regoli ġodda għall-UE kollha mmirati għall-għaxar prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss, li jinsabu ta' spiss fix-xtajtiet u l-ibħra tal-Ewropa, kif ukoll għall-irkaptu tas-sajd mitluf u abbandunat.

Użu mill-ġdid tal-ilma: Il-Kummissjoni tipproponi miżuri biex l-użu mill-ġdid tal-ilma jkun iktar faċli u sikur għall-irrigazzjoni agrikola

Użu mill-ġdid tal-ilma: Il-Kummissjoni tipproponi miżuri biex l-użu mill-ġdid tal-ilma jkun iktar faċli u sikur għall-irrigazzjoni agrikola

Illum, il-Kummissjoni pproponiet regoli ġodda biex tistimula u tiffaċilita l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-UE għall-irrigazzjoni agrikola. Ir-regoli l-ġodda se jgħinu lill-bdiewa jagħmlu l-aħjar użu tal-ilma mormi li mhux tajjeb għax-xorb, itaffu l-iskarsezza tal-ilma filwaqt li jipproteġu lill-ambjent u lill-konsumaturi.

L-Iskart tal-Plastik: strateġija Ewropea biex inħarsu l-pjaneta, niddefendu ċ-ċittadini tagħna u nsaħħu l-industriji tagħna

L-Iskart tal-Plastik: strateġija Ewropea biex inħarsu l-pjaneta, niddefendu ċ-ċittadini tagħna u nsaħħu l-industriji tagħna

L-ewwel strateġija għall-Ewropa kollha dwar il-plastik, li ġiet adottata llum, hija parti mit-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari.

Ikkuntattjana
Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission