Skip to Content
Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja z zadowoleniem przyjmuje ostateczne przyjęcie przez Radę nowych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w celu ograniczenia odpadów morskich z tworzyw sztucznych

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja z zadowoleniem przyjmuje ostateczne przyjęcie przez Radę nowych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w celu ograniczenia odpadów morskich z tworzyw sztucznych

Rada UE przyjęła dziś ambitne środki zaproponowane przez Komisję w celu rozwiązania problemu odpadów morskich pochodzących z 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach, a także z porzuconych narzędzi połowowych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie

Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie

Komisja proponuje dziś nowe przepisy, które mają stymulować i ułatwiać ponowne wykorzystywanie wody w UE do nawadniania w rolnictwie. Nowe przepisy pomogą rolnikom w jak najlepszym wykorzystaniu ścieków niezdatnych do picia. Przyczynią się również do niedoboru wody i ochrony środowiska oraz konsumentów.

Przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: nowe przepisy unijne doprowadzą do zmniejszenia ilości odpadów morskich

Przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: nowe przepisy unijne doprowadzą do zmniejszenia ilości odpadów morskich

Ponieważ ilość szkodliwych odpadów z tworzyw sztucznych w morzach i oceanach rośnie w zastraszającym tempie, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych unijnych przepisów dotyczących 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza, jak również zagubionych i porzuconych narzędzi połowowych.

Odpady z tworzyw sztucznych: europejska strategia na rzecz ochrony naszej planety, obrony naszych obywateli i wzmocnienia pozycji naszego przemysłu

Odpady z tworzyw sztucznych: europejska strategia na rzecz ochrony naszej planety, obrony naszych obywateli i wzmocnienia pozycji naszego przemysłu

Przyjęta dzisiaj pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.