Skip to Content
Preview: Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven

Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven

Europeiska unionens råd antog i dag de ambitiösa åtgärder som EU-kommissionen föreslagit för att ta itu med problemen med marint skräp. Reglerna inriktas på de tio plastartiklar för engångsbruk som oftast flyter upp på europeiska stränder, övergivna fiskeredskap och plaster som kan brytas ned genom oxidation.

Plast för engångsbruk: Nya EU-regler för att minska skräp i havet

Plast för engångsbruk: Nya EU-regler för att minska skräp i havet

Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större, och därför föreslår EU-kommissionen nya EU-regler inriktade på de 10 engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och i havet, men också på förlorade och övergivna fiskeredskap.

Återanvändning av vatten: Nya regler ska göra det enklare och säkrare att använda återanvänt vatten till jordbruksbevattning

Återanvändning av vatten: Nya regler ska göra det enklare och säkrare att använda återanvänt vatten till jordbruksbevattning

I dag föreslår kommissionen nya regler för att stimulera och underlätta återanvändning av vatten för jordbruksbevattning. De nya reglerna ska hjälpa bönderna att utnyttja icke-drickbart avloppsvatten, lindra vattenbristen och skydda miljön och konsumenterna.

Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri

Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri

Den första EU-strategin för plast, som antas idag, är en del av övergången till en mer cirkulär ekonomi.

Kontakta oss
Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission